•  

  Windkracht 10 inspireert...

   

  Effectieve veranderingen komen alleen tot stand als de direct betrokkenen daarin een actieve rol kunnen spelen. Inspiratiesessies en interactieve workshops kunnen daarvoor een goede basis leggen. Windkracht 10 zorgt voor inspiratie en passie, creëert een positieve flow en boort creativiteit aan.

   

 •  

  Windkracht 10 verbindt visie met de praktijk...

   

  Een heldere visie op de gewenste ontwikkeling van de (ouderen)zorg moet ook een concrete vertaling krijgen naar de praktijk. De kracht van Windkracht 10 ligt in een consequente uitwerking: naar organisatorische randwoorwaarden, culturele aspecten, werkwijzen en praktische instrumenten.

   

 •  

  Windkracht 10 is een betrouwbare partner…

   

  Met Windkracht 10 weet je waar je aan toe bent:
  heldere afspraken, dienstverlenend, geen (financiële) verrassingen.
  Windkracht 10 denkt echt mee.
   

   

Passende concepten en bijbehorende instrumenten

 

Het leveren van maatwerk zit in het DNA van Windkracht 10.
De ondersteuning van Windkracht 10 zal dan ook altijd worden afgestemd op de specifieke situatie van de opdrachtgever:

 • op een ongewenste of te verbeteren praktijk wordt een wenselijke situatie beschreven
 • die wenselijke situatie wordt omgezet in een concept
 • dat concept wordt vertaald in concrete werkwijzen en bijbehorende instrumenten, waar de medewerkers op de werkvloer mee uit de voeten kunnen.
 • dat alles gebeurt steeds in samenspraak met direct betrokkenen.

 

Op dit moment zijn twee concepten met bijbehorende instrumenten beschikbaar:

 1. het concept van op maat gesneden individuele dagbesteding: arrangementen tegen integrale kostprijzen en met een vorm van persoonsvolgende financiering. Dat concept wordt nog steeds doorontwikkeld en uitgewerkt naar consequenties voor het handelen van medewerkers.
 2. persoonsvolgende bekostiging van de intramurale zorg- en dienstverlening (vraaggestuurd)

Deze concepten zullen altijd worden vertaald naar de specifieke situatie van de opdrachtgever.

 

concepten

 

Mede op geleide van vragen van (potentiële) opdrachtgevers worden nieuwe concepten ontwikkeld.
Voorbeelden:

 • een alternatief voor het huidige zorgleefplan; het gaat dan om een concept, dat door cliënten/mantelzorgers wordt ervaren als iets dat van hen is en dat hen helpt om sturing te geven aan de “ eigen” zorg- en dienstverlening
 • een concept voor woonondersteuning
 • een concept voor het ontwikkelen van meer zeggenschap van cliënten/mantelzorgers over de inhoud en de organisatie van de totale zorg- en dienstverlening.

Kosten

Op basis van één of meer gesprekken met relevante partijen binnen de organisatie wordt een offerte uitgebracht. Daarin wordt de aanpak beschreven en worden de totale kosten aangegeven. Die kosten zijn in principe taakstellend.
De teller gaat pas lopen, nadat daarover afspraken zijn gemaakt cq. de opdracht is verstrekt.

Copyright © 2016 Windkracht 10. All Rights Reserved.