•  

  Windkracht 10 inspireert...

   

  Effectieve veranderingen komen alleen tot stand als de direct betrokkenen daarin een actieve rol kunnen spelen. Inspiratiesessies en interactieve workshops kunnen daarvoor een goede basis leggen. Windkracht 10 zorgt voor inspiratie en passie, creëert een positieve flow en boort creativiteit aan.

   

 •  

  Windkracht 10 verbindt visie met de praktijk...

   

  Een heldere visie op de gewenste ontwikkeling van de (ouderen)zorg moet ook een concrete vertaling krijgen naar de praktijk. De kracht van Windkracht 10 ligt in een consequente uitwerking: naar organisatorische randwoorwaarden, culturele aspecten, werkwijzen en praktische instrumenten.

   

 •  

  Windkracht 10 is een betrouwbare partner…

   

  Met Windkracht 10 weet je waar je aan toe bent:
  heldere afspraken, dienstverlenend, geen (financiële) verrassingen.
  Windkracht 10 denkt echt mee.
   

   

Het (bege)leiden van implementatietrajecten

 

Aan Windkracht 10 kan gevraagd worden als projectleider op te treden bij de implementatie van innovatieve trajecten, dan wel een interne projectleider te ondersteunen/begeleiden/coachen.

Kosten

De kosten van de (bege)leiding hangen uiteraard af van de specifieke vraag en de complexiteit en omvang van het traject. In een offerte zullen de aanpak en de kosten duidelijk worden gedefinieerd. Conform de werkwijze van Windkracht 10 gaat het altijd om een zogenaamde aanneemsom; de opdrachtgever weet dus vooraf waar hij (ook in financiële zin) aan toe is.

Copyright © 2016 Windkracht 10. All Rights Reserved.