•  

  Windkracht 10 inspireert...

   

  Effectieve veranderingen komen alleen tot stand als de direct betrokkenen daarin een actieve rol kunnen spelen. Inspiratiesessies en interactieve workshops kunnen daarvoor een goede basis leggen. Windkracht 10 zorgt voor inspiratie en passie, creëert een positieve flow en boort creativiteit aan.

   

 •  

  Windkracht 10 verbindt visie met de praktijk...

   

  Een heldere visie op de gewenste ontwikkeling van de (ouderen)zorg moet ook een concrete vertaling krijgen naar de praktijk. De kracht van Windkracht 10 ligt in een consequente uitwerking: naar organisatorische randwoorwaarden, culturele aspecten, werkwijzen en praktische instrumenten.

   

 •  

  Windkracht 10 is een betrouwbare partner…

   

  Met Windkracht 10 weet je waar je aan toe bent:
  heldere afspraken, dienstverlenend, geen (financiële) verrassingen.
  Windkracht 10 denkt echt mee.
   

   

Onderzoek, analyses en advies

 

De expertise van Windkracht 10 ligt vooral op het terrein van innovaties binnen de zorg- en dienstverlening, die de cliënt en mantelzorgers meer regie geven over de “eigen” dienstverlening en die de organisatie beter in staat stellen om de dienstverlening toe te snijden op de individuele cliëntsituatie. Hoe realiseer je echt individuele arrangementen?

Aan Windkracht 10 kan de vraag worden gesteld binnen een organisatie te onderzoeken welke aanknopingspunten er zijn voor een dergelijke transitie en welke factoren daarin juist belemmerend kunnen werken. Op basis van deze analyse kan Windkracht 10 aanbevelingen doen, o.a. met betrekking tot een (integraal) plan van aanpak.

 analyse

Locatie

Uiteraard worden gesprekken in het kader van de opdracht gevoerd op de locatie(s) van de opdrachtgever zelf.

Kosten

Windkracht 10 staat voor transparantie binnen de dienstverlening, ook m.b.t. de kosten. Daarom wordt na een eerste (gratis) gesprek met de opdrachtgever een offerte opgesteld, waarin wordt aangegeven welke activiteiten in het kader van het onderzoek worden ondernomen en wat de totale kosten van onderzoek en advies zijn. Dat is altijd een all-in bedrag (inclusief reiskosten). In de meeste gevallen zullen de totale kosten, afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie, tussen de € 2.500 en € 3.000 liggen (excl. BTW).

Copyright © 2016 Windkracht 10. All Rights Reserved.