•  

  Windkracht 10 inspireert...

   

  Effectieve veranderingen komen alleen tot stand als de direct betrokkenen daarin een actieve rol kunnen spelen. Inspiratiesessies en interactieve workshops kunnen daarvoor een goede basis leggen. Windkracht 10 zorgt voor inspiratie en passie, creëert een positieve flow en boort creativiteit aan.

   

 •  

  Windkracht 10 verbindt visie met de praktijk...

   

  Een heldere visie op de gewenste ontwikkeling van de (ouderen)zorg moet ook een concrete vertaling krijgen naar de praktijk. De kracht van Windkracht 10 ligt in een consequente uitwerking: naar organisatorische randwoorwaarden, culturele aspecten, werkwijzen en praktische instrumenten.

   

 •  

  Windkracht 10 is een betrouwbare partner…

   

  Met Windkracht 10 weet je waar je aan toe bent:
  heldere afspraken, dienstverlenend, geen (financiële) verrassingen.
  Windkracht 10 denkt echt mee.
   

   

Hans Hendriks

Even voorstellen

 

Hans Hendriks, eigenaar van Windkracht 10

 

Wat mij typeert in het werk is een grote inhoudelijke betrokkenheid. In mijn hele werkzame leven is de belevingswereld van de mensen om wie het uiteindelijk gaat het vertrekpunt van denken en handelen geweest. Van daaruit probeer ik steeds met een zekere gedrevenheid de gewenste verbeteringen te realiseren, rekening houdend met een solide bedrijfsvoering.

 

Mijn kritische en soms wat eigenwijze natuur stelt me in staat om out-of-the box te denken en innovatieve wegen in te slaan.
Mijn praktische instelling en hands-on mentaliteit zorgen er voor dat ik niet alleen alternatieven voor bestaande praktijken ontwikkel, maar dat ik deze ook kan omzetten in concrete instrumenten. Die helpen de uitvoerende medewerkers om nieuwe concepten in de praktijk gestalte te geven. Deze instrumenten komen altijd tot stand in samenspraak met de direct betrokkenen (cliënten, mantelzorgers, medewerkers).

 
Als socioloog heb ik zowel binnen het sociale domein (welzijnswerk) als binnen de zorgsector mijn sporen verdiend.
Ik ben begonnen als opbouwwerker in een kansarme buurt. Daar heb ik inzicht kunnen krijgen in de belevingswereld van verschillende bewonersgroepen en geleerd mijn handelen daar op af te stemmen.
Vervolgens heb ik in de rol van stafmedewerker competenties verworven m.b.t. methodiekontwikkeling, deskundigheidsbevordering en innoveren.
Als directeur en bestuurder binnen de langdurende ouderenzorg en de thuiszorg heb ik mijn expertise verder uitgebouwd. Mijn inhoudelijke uitdaging daarbij was de vraag: hoe kunnen ouderen optimaal worden ondersteund in hun eigen, vertrouwde woonomgeving, zodat verhuizing naar een instituut (verpleeg-/verzorgingshuis) kan worden uitgesteld? Als antwoord op die vraag zijn verschillende innovatieve producten ontwikkeld.
 
In de afgelopen paar jaar heb ik binnen de Archipel Zorggroep een transitieprogramma ontwikkeld en geïmplementeerd, gericht op het behoud van de eigen regie van cliënten  en op de daarvoor noodzakelijke veranderingen binnen de organisatie.

Voorbeelden van innovaties uit het verleden

 • Extramuralisering verzorgingshuiszorg (v.a. 1992)
 • Casemanagement en persoonlijk budget voor thuiswonende cliĆ«nten met intramurale indicatie (1992 e.v.)
 • Lokale netwerkontwikkeling / ketenzorg (1997 e.v.)
 • Nieuw concept voor individuele dagbestedingsarrangementen en financiering daarvan (2006 e.v.)
 • Concept voor woonondersteuning intramuraal (2010 e.v.)
 • Concept voor persoonsvolgende bekostiging intramuraal (2012 e.v.)
 • Methodiek voor ontwikkeling intramuraal woon-/leefklimaat vanuit en met mantelzorgers (2015 e.v.)

Copyright © 2016 Windkracht 10. All Rights Reserved.