•  

  Windkracht 10 inspireert...

   

  Effectieve veranderingen komen alleen tot stand als de direct betrokkenen daarin een actieve rol kunnen spelen. Inspiratiesessies en interactieve workshops kunnen daarvoor een goede basis leggen. Windkracht 10 zorgt voor inspiratie en passie, creëert een positieve flow en boort creativiteit aan.

   

 •  

  Windkracht 10 verbindt visie met de praktijk...

   

  Een heldere visie op de gewenste ontwikkeling van de (ouderen)zorg moet ook een concrete vertaling krijgen naar de praktijk. De kracht van Windkracht 10 ligt in een consequente uitwerking: naar organisatorische randwoorwaarden, culturele aspecten, werkwijzen en praktische instrumenten.

   

 •  

  Windkracht 10 is een betrouwbare partner…

   

  Met Windkracht 10 weet je waar je aan toe bent:
  heldere afspraken, dienstverlenend, geen (financiële) verrassingen.
  Windkracht 10 denkt echt mee.
   

   

Visie Windkracht 10

 
Wie wil niet zelf vorm blijven geven aan zijn eigen leven, ook als door toenemende beperkingen hulp van anderen nodig is?
Cliënten en cliëntvertegenwoordigers eisen dat steeds meer op. Daarom willen zij ook de regie kunnen voeren over de dienstverlening die de zorgaanbieder levert.
Die moet afgestemd zijn op hun individuele wensen: wat, wanneer, hoe, in welke ambiance, tegen welke kosten.
 
Elke zorgaanbieder onderschrijft dit desgevraagd ook.
Maar in veel gevallen blijft dit uitgangspunt als een abstractie boven de praktijk hangen; een uitwerking ervan naar de concrete praktijk ontbreekt. 
De uitdaging waar organisaties voor staan: daadwerkelijk realiseren van een andere manier van kijken en handelen, op alle niveaus:
1. de cliënt bepaalt: zeggenschap over de “eigen” dienstverlening
2. de cliënt kiest: flexibilisering van het aanbod en echt keuzemogelijkheden creëren
3vermaatschappelijking: zorgen voor behoud of herstel van de relatie met de “gewone” samenleving
4. betrouwbaar partnerschap: betere communicatie met de cliënt(vertegenwoordiger)
 
Dat vraagt om een transparant en samenhangend beleid, met initiatieven op een breed front:
• op het niveau van de organisatie
• op het niveau van de professionals
• op het niveau van het cliëntsysteem
 
Alle initiatieven vragen om een aanpak, waarbij de direct betrokkenen een rol spelen!
Dat garandeert draagvlak voor en werkbaarheid van ontwikkelde concepten. En dat is een belangrijke voorwaarde voor borging ervan in de organisatie.

 

 

 

Copyright © 2016 Windkracht 10. All Rights Reserved.