Regie van Teams

Meer regelruimte

 

Individuele arrangementen kunnen alleen tot stand komen in de dialoog tussen de uitvoerende medewerker enerzijds en de cliënt/mantelzorgers anderzijds. Die moeten zoveel mogelijk in een vrij speelveld met elkaar het gesprek aan kunnen gaan.

Daarvoor is nodig:

Conclusie:
Maatwerk vraagt om eigen regie van cliënten en regieruimte voor medewerkers. Maar wel in die volgorde: de regelruimte van medewerkers moet ten dienste staan van de regievoering door de cliënt(vertegenwoordiger).
Regieruimte voor uitvoerende medewerkers is dus geen doel op zich.
En het leidt ook niet automatisch tot een organisatie waar uitsluitend wordt gewerkt met zelfsturende teams; een zekere mate van centrale sturing blijft nodig (richting bepalen, coachen, faciliteren).
Dat heeft consequenties voor de aanpak van de ontwikkeling richting regieruimte en vraagt om een zorgvuldigee aanpak.

Windkracht 10 heeft daarvoor de know-how.