Ondersteuning Dagelijks Leven


De meeste cliënten binnen de langdurende zorg hebben een chronische ziekte. Daardoor hebben ze te maken met processen van achteruitgang, toenemende beperkingen, verlies. Afhankelijkheid van anderen neemt toe. 
Juist dan is het voor hen heel belangrijk dat ze zo lang en zoveel mogelijk de dingen kunnen  blijven doen die hen energie geven en die betekenis hebben voor hun gevoel van eigenwaarde en zinvolheid.

 

 

 

De dagelijkse dingen kunnen blijven doen zoals je dat gewend bent, dat geeft een vertrouwd en veilig gevoel. Als dat niet meer helemaal mogelijk is en je dus concessies daaraan moet doen, dan is het in elk geval belangrijk dat je zelf nieuwe keuzes kunt maken, samen met de mensen die dicht bij je staan.

Zorgorganisaties kunnen daarbij een faciliterende rol spelen, niet een bepalende.
Voor veel organisaties betekent dat een omslag in denken, met forse consequenties:

Bij deze forse veranderopgave wil Windkracht 10 graag een ondersteunende partner zijn.