Bekostiging persoonsvolgend

Wie betaalt, bepaalt

 

Echte fundamentele veranderingen in de zorg zijn nodig.
Die komen maar moeizaam tot stand. Het is ook lastig om veranderingen vanuit het zorgsysteem zelf tot stand te brengen.
De aanzet tot fundamentele veranderingen zal van buiten het systeem moeten komen: cliënten en mantelzorgers zullen die veranderingen gaan afdwingen. Steeds weer blijken indringende verhalen van ervaringsdeskundigen over al dan niet terechte misstanden binnen de langdurende zorg een enorme impact te hebben.
Een andere constatering is, dat GELD een belangrijke stimulerende of juist belemmerende factor is bij alle veranderingen binnen de zorg. Financiële prikkels sturen organisaties eerder de gewenste richting op, financiële beperkingen of het ontbreken van financiële prikkels kunnen ook een gewenste ontwikkeling frustreren.

De conclusie is daarom: cliënten en mantelzorgers zullen veranderingen gaan afdwingen en de belangrijkste trigger is GELD.

Door de invoerring van vormen van persoonsvolgende bekostiging van de zorg- en dienstverlening kan een belangrijke impuls worden gegeven aan cliëntgericht werken  en het leveren van echt maatwerk. Want: wie betaalt, bepaalt.
Dan worden per definitie de belangrijkste keuzes over de gewenste dienstverlening door de cliënt(vertegenwoordiger) zelf gemaakt, individueel of colllectief. De professional ondersteunt daarbij, maar bepaalt niet!
Individueel maatwerk krijgt zo echt gestalte en het kwaliteitsbewustzijn van medewerkers krijgt een enorme impuls.
Bovendien blijkt persoonsvolgende bekostiging een positief effect te hebben op de bedrijfsvoering: alle ondersteuning moet immers worden voorzien van een kostendekkende prijs en de cliënt wordt zelf geconfronteerd met de financiële consequenties van zijn eigen keuzes.

De noodzakelijke invoering van vormen van persoonsvolgende bekostiging heeft een grote impact op de organisatie:

Windkracht 10 heeft hiermee ervaring opgedaan en specifieke expertise ontwikkeld.